Palvelut

Sähkösuunnittelu, tele- ja turvasuunnitelmat, valaistussuunnitelmat, elementtisuunnitelmat, hankesuunnitelmat, työpiirustukset ja loppudokumentit

Sähkösuunnittelu

Talotekniikan sähkösuunnitelmat kustannustehokkaasti, pienistä kohteista isompiin kohteisiin. Sähkösuunnitelmissa huomioidaan eri järjestelmien yhteensopivuudet ja määräykset, unohtamatta kuitenkaan käyttäjän näkökulmasta paras ratkaisu.
Sähkösuunnitelmat laaditaan tarvittaessa tilaajan ja asiakkaan toiveiden mukaan tietomallintamisella. Tietomallintamisella (3D-mallinnus) saadaan hyödynnettyä kaikkien rakennushankkeen osapuolten aikaa ja resursseja. Näin lisä- ja muutostyöt saadaan minimoitua ja saadaan kustannussäästöjä. Toimipaikkanamme on Oulu, mutta suunnittelua tehdään Helsinki-Kilpisjärvi akselilla. Etäisyys ei ole tänä päivänä este vaan mahdollisuus, suunnittelupalaverit hoidamme tarvittaessa joustavasti etänä esimerkiksi TEAMS:illä. Vahvuutemme talotekniikan suunnittelussa on varsinkin peruskorjauskohteiden sähkösuunnittelu.
Tateplan Oy - Sähkosuunnittelu

Suunnittelukohteitamme:

 • Asuinrakennukset
 • Vapaa-ajan rakennukset
 • Liikerakennukset
 • Toimistorakennukset
 • Hoitoalan rakennukset
 • Kokoontumisrakennukset
 • Opetusrakennukset
 • Teollisuusrakennukset
 • Varastorakennukset
 • Maatalousrakennukset
 • Hoitokodit
 • Vanhainkodit
 • Palvelurakennukset
 • Koulut
 • Päiväkodit
 • Sairaalat
 • Terveyskeskukset
 • Liikuntatilat
 • Kerrostalot
 • Rivitalot
 • Omakotitalot
 • Vapaa-ajan rakennukset
 • Linja- ja sähkösaneeraukset
 • KVR-kohteet
 • Talotekniikan sähkösuunnitelmat kustannustehokkaasti

  Tele- ja turvasuunnitelmat

  Nykyaikaisiin kiinteistöihin vaaditaan monipuoliset tele- ja turvajärjestelmät. Laadimme tele- ja turvasuunnitelmat kaikkiin kohteisiin useamman vuoden kokemuksella. Suunnittelun lähtökohtana on aina käyttäjien ja tilaajan tarpeet, huomioiden kuitenkin olemassa olevia tele- ja turvamääräyksiä.
  Tele- ja turvajärjestelmät:
  • Antennijärjestelmät
  • Yleisäänentoistojärjestelmät
  • Yleiskaapelointijärjestelmät
  • Ovipuhelinjärjestelmät
  • Avunpyyntöjärjestelmät
  • Hoitajankutsu- ja päällekarkausjärjestelmät
  • Kulunvalvontajärjestelmät
  • Rikosilmoitusjärjestelmät
  • Kameravalvontajärjestelmät
  • Paloilmoitinjärjestelmät
  Tateplan Oy - Tele- ja turvasuunnitelmat

  Tele- ja turvajärjestelmät nykyaikaisiin kiinteistöihin

  Valaistussuunnitelmat

  Valaistussuunnitelmat varmistamme valaistuslaskentaohjelmistoilla Dialux ja Dialux Evo. Näillä ohjelmistoilla varmistamme, että olemassa olevat valaistusstandardit täyttävät kaikissa kiinteistön sisätiloissa ja lopputuloksena saadaan valaistuslaskelmat, josta vastaavat valaisimien tekniset tiedot viedään valaisinluetteloon. Nykyaikaiset kiinteistöt tarvitsevat energiatehokkaat valaistusjärjestelmät, energiatehokkuuteen liittyy sekä valaisimet että valaistusjärjestelmän ohjaukset ja säädettävyydet. Teemme valaistussuunnitelmat sekä sisä- että ulkotiloihin, kaikissa tilanteissa huomioidaan kohteiden arkkitehtuurit ja ympäristöt.
  Ulkovalaistussuunnitelmat voivat koskea, tiet, kadut, piha ja puistoalueet, pysäköintialueet, julkisivut, urheilualueet.
  Tateplan Oy - Valaistussuunnitelmat

  Pyydä tarjous valaistussuunnitelmasta

  Projektin suunnitteluprosessi

  Meiltä onnistuu koko suunnitteluprosessi luonnoksista loppudokumentteihin, unohtamatta kiinteistöjen ylläpitoa. Suunnittelu etenee meillä yleensä TATE-tehtäväluettelon mukaan. Tehtäväluettelon karkea prosessi etenee siten että yleensä toimeksiannosta on tehty tilaajan ja käyttäjien puolesta tarveselvitys, joka on pohjana tulevalle hankesuunnitelman laatijalla. Hankesuunnitelmassa esitetään talotekniikan tekniset ratkaisut tekstimuotona ja havainnekuvina. Hankesuunnitelman jälkeen siirrytään Ehdotussuunnittelu tasolle, tässä vaiheessa tehdään alustava asemapiirustus liittymävaihtoehdoista, talotekniikan alustavat tilavaraukset, valaistuslaskelmat mallihuoneittain, mallihuoneet tasot, tele- ja turvajärjestelmien periaatekaaviot. Ehdotussuunnittelun jälkeen siirrytään yleissuunnitteluun, jolloin ehdotussuunnitelmista laaditaan toteutuskelpoinen yleissuunnitelmat tai toisin sanoen toteutussuunnitelmat. Yleissuunnittelun aikana tehdään myös tarvittavat sähköverkon mitoitukset, suojaus- ja oikosulkulaskelmat.
  Tateplan Oy - Projektin suunnitteluprosessi
  Mikäli on tarvetta vain osatehtävälle tai osa suunnitelmista on jo tehty, meiltä onnistuu myös erillishankinta

  Hankesuunnitelmat

  Hankesuunnitelma on lähtökohtana toteutettavalle hankkeelle, jossa esitetään sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien tekniset vaatimukset, jotta ne tulee huomioitua jatkosuunnittelussa. Meiltä saatte hankesuunnitelman kaikista talotekniikan LVIAS-järjestelmistä.

  Työpiirustukset

  Onko urakkalaskentasuunnitelmat tehty, mutta toteutussuunnitelmat tai ns. työpiirustukset puuttuvat. Voimme täydentää olemassa olevia suunnitelmia toteutussuunnitelmiksi. Käytämme tarvittaessa samoja ohjelmistoja (Magicad, Cads, Cadmatic jne.) joilla alkuperäiset urakkalaskentasuunnitelmat on tehty. Työpiirustuksiin kuuluvat esimerkiksi keskuksien pääkaavioiden ryhmänumeroinnit, tasokuvat täydennettynä ryhmänumeroilla ja piirikaaviot.

  Elementtisuunnitelmat

  Onko tarvetta elementtien sähkösuunnitelmille. Toteutamme sähkön elementtisuunnitelmat suunnitteluohjeiden mukaan, mikäli toteutussuunnitelmat on tehty tietomallintamisella saadaan tiedot vietyä suoraan RAK elementteihin.

  Meiltä onnistuu projektisi koko suunnitteluprosessi alusta loppuun

  Loppudokumentit

  Viimeisin mutta tärkeimpiä asioita mitä talotekniikan suunnittelussa pitäisi saattaa loppuun on loppudokumentit. Onko pöydällä kasa punakynäpiirustuksia? Ei hätää, teemme punakynä piirustuksista loppudokumentit ja toimitamme ne sopimuksen mukaan suoraan projektipankkiin tai tilaajalle. Loppudokumentit helpottavat kiinteistön ylläpitoa ja jatkosuunnittelua myöhemmässä vaiheessa.
  Tateplan Oy - Loppudokumentit

  Ylläpito

  Onko tuttua, teillä on olemassa oleva kiinteistö, jossa dokumentit hukassa, suunnittelija tai urakoitsija kaipaa nykyisiä dokumentteja, tunteja palaa. Olemassa olevien kiinteistöjen dokumentointi jätetään yleensä dokumentoimatta sähköisesti. Tästä koituu lisäkustannuksia ylläpitoon, kun kohdetta seuraavan kerran on tarvetta uudistaa tai muuttaa. Meiltä onnistuu kaikkien kiinteistöjen dokumenttien ajantasaistaminen ylläpitoa varten. Kun loppudokumentit ovat tehty otamme mielellään myös kohteen dokumentoinnin jatkossa ylläpitoon. Ajantasaistus voidaan myös tehdä olemassa olevista paperisuunnitelmista skannaamalla PDF:ksi jotka saadaan vietyä DWG-muotoon.

  Kokonaisvaltainen suunnittelu

  Olette varmaan kuulleet sanonnan että ”kaikki talotekniikan aselajit kannattaa ottaa samalta suunnittelutoimistolta”? Mistähän tämä johtuu ja pitääkö se todella paikkansa?
  Meiltä saatte tietenkin kaikki samat talotekniikan suunnittelu ja konsulttitehtävät kuin muissakin insinööritoimistoissa, laajan yhteistyöverkostomme kautta saa myös muut talotekniikan LVIA-suunnitelmat, jolloin koko kiinteistön talotekniikka tulee huomioitua.

  Loppudokumentit helpottavat kiinteistön ylläpitoa ja jatkosuunnittelua

  Sähkösuunnittelun hinta?

  Sähkösuunnittelun hinta koostuu kohteen rakennusluokituksesta, laajuudesta (kerrosala, pinta-ala), onko kohde uudisrakennus, peruskorjaus vai saneerauskohde. Asuinrakennuksien älykkäät kodinohjausjärjestelmät, langattomat ohjaukset kuten esim. ABB Freehome, KNX tai valaistusohjausjärjestelmät DALI, Casambi jne. liittyvät tämän päivän energiansäästöön. Kodinohjausjärjestelmien suunnittelu on kuitenkin hyvin pieni osa koko kodinohjausjärjestelmän kokonaiskustannuksesta.
  Tateplan Oy - Sähkösuunnittelun hinta

  Tehokasta ja luotettavaa talotekniikan sähkösuunnittelua