Muut palvelut

Konsulttipalvelut, talotekniikan valvonta, kuntoarviot ja PTS, energiakatselmukset, aurinkosähköjärjestelmät, sähköautojen latausjärjestelmät, määrälaskenta ja kolmannen puolen tarkastaja

Talotekniikan valvonta

Onko urakoitsija valittu ja haluatte toteutukselle puolueettoman valvojan? Meiltä onnistuu myös talotekniikan sähkö-, tele ja turvajärjestelmien valvonta kaikenlaisiin kiinteistöihin. Teemme valvontaa yhteistyössä tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Näiden osapuolten yhteistyönä saavutetaan paras lopputulema.
Tateplan Oy - Talotekniikan valvonta

Tarvitsetteko projektille puolueettoman valvojan?

Kuntoarviot ja PTS

Laadimme kuntoarviot ja PTS:t. Olemme siis tarvittaessa käytettävissä talotekniikan kuntoarvioinneissa ja (PTS) pitkän tähtäimen suunnitelmissa. Kuntoarvioinnissa huomioidaan kiinteistön kunnossapito ja kustannusarvio pitemmälle ajanjaksolle sähkö-, tele ja turvajärjestelmät eriteltynä.
Tateplan Oy - Kuntoarviot ja PTS

Kuntoarviot ja PTS:t

Energiakatselmukset

Onko kiinteistössänne yleisvalaistus toteutettu esimerkiksi vanhaa loisteputkitekniikkaa käyttäen. Teemme talotekniikan selvityksiä ja kartoituksia, jossa halutaan uusia esimerkiksi valaisimet LED-tekniikkaan. Olemme puolueeton osapuoli kartoitusta tehdessä, me emme ole valaisinvalmistaja tai -myyjä. Laadimme energiakatselmuksesta raportin, jossa esitetään energialaskelmat, säästöpotentiaali ja takaisinmaksuajat valaisimien vaihdosta LED-tekniikkaan. Tässä voidaan myös ottaa huomioon valaistuksen älykkäämpi ohjausjärjestelmä, säädettävyys (DALI, KNX) ja niiden säästöpotentiaali.
Tateplan Oy - Energiakatselmukset

Teemme talotekniikan selvityksiä ja kartoituksia

Aurinkosähköjärjestelmät

Teemme aurinkosähköjärjestelmien kartoituksia, jolla selvitämme olemassa olevan kiinteistön mahdollisuudet energiansäästössä. Laadimme kartoituksesta raportin ja esitämme järjestelmälle kustannusarvion. Olemme puolueeton asiantuntija, meiltä ette saa järjestelmän myynti- ja asennuspalvelua.
Tateplan Oy - Aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkosähköjärjestelmän kartoitus

Sähköautojen latausjärjestelmät

Teemme sähköautojen latausjärjestelmän kartoituksia, jolla saadaan selville olemassa olevan kapasiteetin. Tarvitseeko taloyhtiö tai kiinteistöyhtiö saada selville, kuinka paljon olemassa oleva sähköliittymä mahdollistaa sähköautojen latauspaikkoja? Onko tietoa mitä tarkoittaa esimerkiksi kuormanhallinta? Me selvitämme olemassa olevan sähköjärjestelmän sekä resurssit ja mahdollisuudet. Kartoituksella selvitetään olemassa olevan kiinteistön latausjärjestelmän vaihtoehdot unohtamatta kuitenkaan tarvittavat ARA-avustukset.
Tateplan Oy - Sähköautojen latausjärjestelmät

Sähköautojen latausjärjestelmän kartoitus

Määrälaskenta

Onko pöydällä nippu piirustuksia tai sähköpostissa PDF:t johon pitää tehdä sähköurakan määrälaskenta, eikä millään tahdo keretä laskemaan?
Olemme käytettävissä talotekniikan tarjouslaskennassa, teemme tarjouslaskentaa kaikkiin rakennusluokituksiin. Mikäli sähkösuunnitelmat on pelkästään PDF:nä, saadaan niistäkin tehtyä sähköurakan määrälaskenta, käytössämme on nykyaikaiset ohjelmistot PDF-tiedostojen määrälaskentaa varten. Määrälaskenta tai ns. massalaskenta voidaan tehdä myös valmiista suunnitelmista, mikäli teillä on käytössä alkuperäisformaattitiedostot ja ne on tehty tietomallintamisella (Magicad, Cads, Cadmatic jne.), saadaan näistä tiedostoista määräluettelot sähköurakan laskentaa varten. Määrälaskenta voidaan tehdä myös luonnostason kuvista KVR-kohteen kustannusarvioita varten, laadimme näitä varten pelkistetyt luonnonstason sähkötasot.
Tateplan Oy - Määrälaskenta

Teemme tarjouslaskentaa kaikkiin rakennusluokituksiin

Kolmannen puolen tarkastaja

Tarvitsetteko ulkopuolisen tarkastajan kohteeseen, jossa talotekniikan suunnittelu on alkamassa. Voimme siis toimia ulkopuolisena ns. kolmannen puolen tarkastajana sähkö-, tele ja turvasuunnitelmissa. Meillä on laaja-alainen kokemus talotekniikan sähkösuunnittelusta ja konsultoinnista.
Tateplan Oy - Kolmannen puolen tarkastaja

Tarvitsetteko ulkopuolisen tarkastajan kohteeseen